Виберіть документ

Що таке акредитація університету

Акредитована освітня програма створює можливість ділитися якісними знаннями та готувати майбутніх спеціалістів згідно вимог сучасних реалій. Також вона створює сприятливу атмосферу для праці і розвитку самих викладачів, що в цілому суттєво підвищує соціально-економічний рівень країни. Рівні акредитації ВНЗ:

 • I рівень. Заклад готує фахівців на рівні молодших спеціалістів (технікум, училище, інші подібні вищі навчальні заклади).
 • II рівень. Заклад готує фахівців на рівні молодших спеціалістів та бакалавра (коледжі та подібні їм заклади).
 • III рівень. Заклад готує фахівців на рівні бакалавра, спеціаліста, а за деякими спеціальностями – магістра (інститути, консерваторії).
 • IV рівень. ВНЗ, який готує фахівців на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра (інститут, консерваторія, академія, університет).

Визначення акредитації університету

Акредитація - це процедура визначення того, наскільки освітній заклад та його навчальні програми відповідають діючим вимогам освітнього стандарту, ліцензійним умовам та законодавству, яке регулює галузь вищої освіти. Сертифікат про акредитацію дозволяє реєструвати диплом про вищу освіту в ЄДЕБО, а за його відсутністю диплом має статус лише сертифіката.

Роль акредитації у вищій освіті

Випускники акредитованих ВНЗ зможуть зареєструвати свої дипломи в ЄДЕБО, завдяки чому їх документи про освіту будуть вважатися дійсними, а їх власники отримуватимуть значний пріоритет при працевлаштуванні. Абітурієнтам акредитація допомагає більш впевнено обирати навчальний заклад. Звіти про акредитаційну експертизу є у відкритому доступі системи НА, тому вступники мають змогу детально ознайомитися з експертним звітом по обраній освітній програмі та відгуками про неї.

Акредитовані університети зобов’язані підтримувати навчання на високому рівні. Ретельний аналіз в них стосується не тільки безпосередніх програм, але й якості викладання існуючої матеріально-технічної бази, дотримання етичних норм и заданої соціальної інфраструктури. Програми акредитованих університетів обов’язково рецензуються та оновлюються з певною періодичністю. Завдяки цьому студенти забезпечуються компетентними знаннями та навичками, відповідно адаптуються до умов і нагальних вимог ринку праці.

Призначення та цілі акредитації

В процесі акредитації відбувається документальне засвідчення компетентності навчального закладу. Процедура виконується національним органом та згідно з оцінками відповідності. Це безперервний процес, в ході якого підтверджується наявність викладачів, матеріально-технічної бази, умов отримання освіти та соціальної інфраструктури необхідного рівня. Цілі процедури полягають в тому, щоб:

 • встановити відповідність якості освітньої програми та її реалізації;
 • допомогти освітнім закладам визначити переваги та недоліки програми;
 • надати студентам та кваліфікованому персоналу реальні дані щодо якості освіти на сторінках факультетів та кафедр;
 • посилити довіру до української вищої освіти;
 • посприяти інтегруванню ВНЗ України до Європейського навчального простору.

Процес акредитації

Акредитація – прозорий та відкритий процес, який відбувається згідно європейських вимог та сам по собі виступає частиною угоди щодо асоціації України з ЄС. Процедура здійснюється поступово в декілька етапів. Заклад вищої освіти:

 • подає заяву стосовно наміру акредитації освітньої програми;
 • заповнює відомості про самооцінювання своєї програми;
 • подає заяву щодо акредитації освітньої програми.

Експерти Національного агентства протягом трьох днів проводять акредитацію та формують звіт про неї. Відомість про самооцінювання та експертний звіт розглядаються Галузевою експертною радою, після чого готується висновок ГЕР. В свою чергу, Національне агентство розглядає всі три документа – відомості самооцінювання, експертний звіт та висновок ГЕР та приймає рішення, надаючи повну чи умовну акредитацію або відмовляє в ній. В результаті ВНЗ отримує електронний сертифікат.

Види акредитації

Є декілька видів акредитації, кожен з яких має свою специфіку, але разом з тим виконує стратегічні, практичні, нормативні, координуючі, контролюючі, діагностичні, синтезуючи та інформаційні функції.

Інституційна акредитація

Мова йде про оцінку якості освітнього процесу в конкретному закладі та визначення налагодження внутрішніх процесів, забезпечення відповідного освітнього рівня. Уповноважений орган, установа або орган влади, отримуючи заяву на здобуття акредитації, надає оцінку зусиль ВНЗ задля дотримання відповідності своєї роботи найвищим науково-освітнім стандартам. Крім цього, процедура дозволяє оцінити відповідність діяльності ВНЗ встановленим міжнародним вимогам, в тому числі Європейським.

Програмна акредитація

Акредитація освітньої програми – важлива частина забезпечення якості вищої освіти. В цьому випадку якість виступає засобом досягнення базових цілей вищої освіти згідно Європейським стандартам та рекомендаціям. Цілі складаються з підготовки студентів для майбутнього ефективного працевлаштування, формування в них почуття активного громадянства, сприяння особистому розвитку. Це також створення умов для покращення знань, ведення досліджень та розробки інновацій.

Спеціалізована акредитація

Цей вид також називають акредитацією спеціальності, яку здобувають у ВНЗ, з конкретного напрямку. В процесі спеціалізованої акредитації на державному рівні встановлюється відповідність якості підготовки або перепідготовки фахівців певної спеціальності діючим вимогам, стандартам та окремо державним вимогам по кадровому, науково-методичному та матеріально-технічному забезпеченню.

Критерії оцінювання акредитації

Для отримання акредитації освітня програма та діяльність ВНЗ має обов’язково відповідати наступним критеріям:

 • проектування та цілі освітньої програми;
 • структура, зміст освітньої програми;
 • доступність навчальної системи та визнання результатів;
 • контрольні заходи, академічна доброчесність та оцінювання студентів;
 • людські ресурси, відповідність педагогічного складу встановленому рівню, гідність умов праці та можливості розвитку викладачів;
 • освітнє середовище, матеріальні ресурси;
 • внутрішнє забезпечення дотримання якості освітньої програми;
 • прозорість та публічність діяльності ВНЗ;
 • навчання через дослідження та творчий розвиток (стосується освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Міжнародна акредитація

Міжнародна акредитація – дуже важливий фактор, який сприяє поліпшенню інтеграції України в освітній простір світу, зокрема Європи. Для цього ВНЗ має надавати студентам послуги в сфері вищої освіти найвищої якості, з повною відповідністю світовим стандартам. Це один з суттєвих механізмів забезпечення якості вищої освіти в усьому європейському просторі. Держава не примушує до такої акредитації, а рішення щодо її проходження приймається закладом вищої освіти самостійно та добровільно. Завдяки отриманню міжнародного рівня акредитації значно підвищується конкурентоспроможність закладу в наданні освітніх послуг та ефективно зростає якість самого навчального процесу. Такому зросту сприяє процедура самооцінювання та впровадження змін, наданих в рекомендаціях незалежною установою оцінювання.

Подібні статті

Статус замовлення Замовити диплом